menu
Vraag uw gratis schatting

Wij garanderen u een luisterend oor en een kwaliteitsvolle begeleiding op lange termijn.

Waardencharter

Het vastgoedkantoor heeft, sinds zijn oprichting in 1993, te maken gehad met verschillende markten en sociaal-economische beperkingen, waar het sterker is uitgekomen.

Het bleef groeien en ontwikkelde zich sterk door de opening van een tweede vestiging in Ukkel in maart 2015 om de Woluwe-vestiging te ondersteunen in zijn streven naar wereldwijde dienstverlening. Dit tweede kantoor heeft nieuwe lokale expertise gecreëerd, het is nu een essentiële en actieve speler op de Brusselse woningmakelaarsmarkt.

De Groep is weliswaar gegroeid, maar heeft nog steeds een eenvoudige en ondersteunende organisatie die in staat is om steeds complexere projecten aan te pakken en tegelijkertijd zeer goed te blijven inspelen op de verwachtingen van de markt. Door het specifieke karakter van het Victoire-logo is het gemakkelijk herkenbaar en krijgt het heel wat aandacht in de media.

Deze zichtbaarheid vereist te allen tijde waakzaamheid over zijn reputatie en een permanente inspanning voor professionaliteit die het advies en de diensten van medewerkers, gedreven door het respect voor klanten, collega's, partners en leveranciers, waardeert.

Er is geen bedrijf zonder klanten: het is noodzakelijk om vanaf de eerste keer goed te doen, om alle menselijke en technische middelen in te zetten om klanten tevreden te stellen, of ze nu eigenaars, ontwikkelaars, potentiële kopers of huurders zijn. We worden steeds meer geholpen door digitale, computer- en andere technologieën, maar het moeten instrumenten blijven die ten dienste staan van de behoefte aan advies en diensten. Dat is en blijft onze bestaansreden. Wettelijke beperkingen moeten troeven worden om ons werk beter te benutten en het beste te geven aan onze klanten.

Bedrijfswaarden

Binnen de Groep zijn verantwoordelijkheid, vertrouwen, advies en transparantie, ethiek en voorbeeldfunctie de waarden die in de praktijk worden gebracht.

1. Verantwoordelijkheid

Ondernemerschap en autonomie worden erkend en aangemoedigd.

De verantwoordelijkheid wordt grotendeels gedelegeerd volgens het subsidiariteitsbeginsel: het besluit wordt genomen op het niveau dat het dichtst staat bij het veld en dat over alle noodzakelijke informatie beschikt.

Degene die macht uitoefent neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn daden, iedereen heeft het recht om zich te vergissen (iedereen vergist zich), maar herhaalde vergissingen worden fouten; een fout is ernstig als hij verborgen is.

2. Vertrouwen

Alle medewerkers doen hun voordeel bij het vertrouwen van de groep. Verkoop-, expertise- en ondersteuningsfuncties zijn essentieel (boekhouding, hardware, technieken, IT, software, human resources, informatiesystemen, marketing enz.). Hun doeltreffendheid hangt af van de vaardigheden en het vertrouwen van het operationele personeel.

Vertrouwen regelt ook de relaties met klanten, partners, onderaannemers en leveranciers.

3. Advies en transparantie

In hun adviserende rol zullen alle medewerkers transparant handelen om hun interne of externe gesprekspartner uitleg te geven over hun werkwijze, hun redenering en hun motivatie. Daartoe zal hij profiteren van de expertise en ervaring van alle medewerkers van de Groep. Ten aanzien van de klant of partner zal hij een niet opportunistisch en realistisch gesprek houden in functie van de markt en de behoeften van zijn gesprekspartner. De wil om dé adviseur te worden in de analyse van een vastgoeddossier, of het nu gaat om een investering, aankoop of huur, met een ontwikkelaar of koper, zal leiden tot een onberispelijke nauwkeurigheid en professionaliteit op basis van een constante kennis van de markt en de behoeften en verwachtingen van de klant. Deze advies- en service-acties zullen de drijvende kracht zijn achter de gehele aanpak van de werknemers, ongeacht hun functie binnen het kantoor.

4. Ethiek

Victoire behoudt zich het recht voor om klanten of partners, die de waarden van de Groep niet delen, te weigeren. Deze beslissing valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, die niet hoeft te rechtvaardigen om te weigeren een partnerschap aan te gaan dat verband houdt met ethische kwesties, dat geen rekening houdt met milieuwaarden of duurzame ontwikkeling, of dat de fundamentele rechten, gedefinieerd door instanties zoals de Verenigde Naties, niet respecteert, zonder dat deze lijst exhaustief is. In deze geest steunt Victoire alle initiatieven die de waarden van de Groep kunnen versterken.

5. Voorbeeldfunctie

Respect voor anderen is de eerste eis die hier wordt gesteld, dat is een permanente inspanning van de Groep sinds haar oprichting. Als we hieraan toevoegen dat de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het veld worden gecommuniceerd, dankzij het vertrouwen dat wordt getoond aan al diegenen die de onderneming op alle niveaus vertegenwoordigen, naar klanten en partners, dan betekent transparantie dat managers het goede voorbeeld moeten geven in een Groep waar het delen van tevredenheid en falen de regel is.

Jean Corman

Jean Corman

Afgevaardigd Bestuurder
X
Bekijk favorieten
favorieten