menu
Vraag uw gratis schatting

Wij garanderen u een luisterend oor en een kwaliteitsvolle begeleiding op lange termijn.

Waarom investeren in vastgoed?

Waarom in vastgoed investeren?

Lage rente:

 

Dankzij de zwakke economische situatie is het mogelijk tegen zeer lage rente te lenen. Een huislening is nog nooit zo laag geweest als nu.

 

Voordelen:

 

U kunt belastingvoordelen krijgen wanneer u eigenaar wordt van een pand.

Omwille van de beleggingsoplossingen die het biedt, de juridische en fiscale aspecten en de verschillende producten die worden aangeboden, is vastgoedbelegging een zeer aantrekkelijk financieel product.

 

Vrij stabiele prijsontwikkeling:

 

In de afgelopen 40 jaar is de Belgische huizenprijsindex met gemiddeld 6% per jaar gestegen.

 

Lopende inkomsten:

 

Het verhuren van residentiële gebouwen genereert een inkomstenstroom met bescherming tegen inflatie - zelfs bij stabiele vastgoedprijzen - aangezien de huren regelmatig worden geïndexeerd.

Toewijzing van directe (totale inkomsten) of geprojecteerde (pensioensparen, langetermijninvesteringen) inkomenstoeslagen,

Huurmarkt constant in hoge vraag.

 

Meerwaarde bij wederverkoop:

 

Wanneer u investeert, is het belangrijk om uw eigendom op het juiste moment door te verkopen. De stabiele prijsstijging van de laatste decennia staat garant voor een mooie kapitaalwinst.

Afnemend vertrouwen in beursbeleggingen:

 

De economische crisis heeft een zware klap toegebracht aan het vertrouwen in beursbeleggingen. De risico's blijven toenemen, terwijl er veel tijd in het beheer van de beleggingen wordt gestoken.


In tegenstelling tot effecten- of beursbeleggingen, waarvoor aangepaste en complexe oplossingen moeten worden gevonden die voortdurend evolueren, is beleggen in vastgoed immers een ideaal alternatief om extra inkomsten te verwerven of om spaartegoeden op lange termijn op te bouwen (pensioensparen, spaarplan, ...) zonder een beroep te moeten doen op de diensten van een consultant voor portefeuillebeheer of een andere vermogensbeheerder, die vaak duur en moeilijk toegankelijk zijn.


Met zijn voordelen is verhuren een van de best mogelijke financiële investeringen voor particuliere beleggers om hun vermogen te versterken of te diversifiëren.


In een onzekere economische context lijken traditionele financiële beleggingen drastisch te worden teruggeschroefd en niet langer veilige waarden te vertegenwoordigen: financiële producten zoals "aandelen/obligaties" geven geen voldoende stabiel rendement meer te zien en spaarrekeningen, die vroeger door anti-speculanten werden gewaardeerd om hun "rendement/risicoloze beleggingen"-ratio's, bieden nu nog slechts rentevoeten van ver onder 1%.


 

Onze sterke punten zijn :

 

Werken met alle projectontwikkelaars om de juiste woning voor u te vinden.

 

Al bijna 30 jaar een grondige kennis van de vastgoedinvesteringsmarkt.

 

Een verhuurafdeling om uw eigendommen te verhuren.

 

Een inrichtingsafdeling om uw eigendommen een zekere charme te geven.

 

Een privé-beheerafdeling die uw vermogen beheert als een goede huisvader en uw boekhouding, verhuur, administratief en juridisch beheer beheert om uw onroerend goed zo goed mogelijk te orkestreren.

 

Inning van en toezicht op de huurgelden/huurlasten en dagelijks beheer met de huurders.

 

Huurbeheer (opstellen van huurcontracten, toezicht daarop, enz.)

 

Opvolging van vervaldata (huurbetalingen, indexering en jaarlijkse huurherziening).

 

Opvolging van huurgeschillen.

 

Neem contact op met onze nieuwe gebouwen afdeling!

new@victoire.be

+32 2 375 10 10 X
Bekijk favorieten
favorieten